Kvantna Analiza Organizma

(Quantum Resonance Magnetic Analyzer)

 

Kvantna medicina je spoj više nauka, medicine, kvantne fizike, hemije, biologije i informacione tehnologije – Nauka  za 21. vek.

 

Razvojem kompjutera i povećanje njihove moći, obrada velikih količina podataka, omogućio je nagli razvoj kvantne medicine.

 

Dijagnostika u ovoj grani medicine je neinvazivna (bezbolna, ne bode se telo niti koža) i realizuje se uz pomoć specijalne sonde koja se povezuje sa pacijentom.

 

Emitujući elektromagnetne talase, Quantum resonance magnetic analyzer prima povratne signale (kvantne) od naših ćelija, od različitih biohemijskih supstanci, mikroorganizama, naših osećanja, misli, i pomoću svih tih prikupljenih informacija izgrađuje kompletnu sliku o stanju u kome se čovek nalazi.

 

Baza podataka ovakvih aparata, u sebi sadrži memorisane informacije o nekoliko hiljada tačno određenih vibracijskih stanja naših organa, hormona, enzima, amino kiselina, vitamina, minerala, tkiva, čak i stanje naših meridijana bitnih za akupunkturu.

 

Prema saznanjima kvantne fizike, svaki organizam je skup elektromagnetnih vibracija, na koje negativno utiču razni faktori – stresan život, tragedije, život u zagađenoj sredini, neadekvatna i nepravilna ishrana, manjak fizičkih aktivnosti, izloženost velikom elektromagnetnom zračenju, jaki lekovi i sl. što se manifestuje kroz simptome poremećenog elektromagnetnog polja.

 

 

 

Najčešći  simptomi su – loše spavanje, slab ili pojačan apetit, neodređeni bolovi, česte promene raspoloženja, slabljenje otpornosti organizma i imuniteta, česte prehlade i virusne infekcije, slabost organizma, bezvoljnost, nedostatak energije i sl.

 

Analizom pomoću Quantuma dobijaju se veoma precizni rezultati 40-tak vitalnih funkcija organizma, svih organskih sistema i preko 260 parametara.

 

Rezultati testa sa Quantumom  su naučne reference, nisu konačna dijagnoza. Na taj način nas precizno upućuju kojem specijalisti  bi trebalo da se obratimo radi postavljanja dijagnoze.

 

Ovaj aparat je POTPUNO bezbedan, bez kontraindikacija, i mogu ga koristiti sve osobe od 1+ godine…

 

Kako aparat radi?

 

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, diferenciraju i umiru, ali se i neprestano regenrišu kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa.

 

Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo “pročitati” i stanje našeg organizma.

 

Kvantna (quantum) medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvan-jezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma.

 

 

 

Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika.

 

 

Na primer: ćelije raka se razlikuju od normalnih ćelija pa se tako razlikuju i njihovi elektromagnetni talasi. Mašina šalje signal ćelije raka i ako dođe do odgovora, rezonancije, takva ćelija postoji u telu i mašina će je otkriti. Što je više kancerogenih ćelija, signal-odgovor je jači. Ako nema takvih ćelija, rezonancija će u potpunosti izostati.

 

DOBIJANJE PARAMETARA PREKO QUANTUM RESONANCE MAGNETIC ANALYZERA

 

Praktično pomoću ovog aparata bez vađenja krvi, zračenja i neprijatnih ispitivanja dobija se kompletna analiza funkcionalnog stanja organizma:

 

 1. Kardio-vaskularni sistem (vaskularna elastičnost, efektivna moć pumpanja komora, elastičnost arterije, elastičnost celebrarnih krvnih sudova, puls srca i mozga, kristali holesterola, miokardijalna potražnja krvi, miokardijalna zapremina perfuzije krvi, potrošnja miokardijalnog kiseonika, BV, SV, PR, izbacivanja leve komore, elastičnost koronarne arterije, efektivna moć pumpanja leve predkomore, elastičnost celebrarnih sudova…).
 2. Mozak i nervi (snadbevenost krvlju moždanog tkiva, lobanjaska funkcija nerava, stepen cerebralne arterioskleroze, index memorije, funkcionalni status moždanih živaca, index osećanja,…).
 3. Puls srca i mozga (index moždanog udara, obim moždanog udara, periferni otpor srca, elastičnost krvnih sudova, zasićenost cerebrovaskularne krvi kiseonikom, zapremina kiseonika u cerebrovaskularnim krvnim sudovima, pritisak kiseonika u c.krvnim sudovima).
 4. Funkcije želuca i creva (koeficijent sekrecije pepsina, koeficijent želudačne peristaltične funkcije, koef. adsorbcije želudca i tankog creva: proteina, masti i td.).
 5. Masti u krvi (viskozitet u krvi, ukupan holesterol, trigliceridi, lipoprotein visoke gustine, lipoprotein niske gustine, nivo neutralnih masti, kružni imuni komplex).
 6. Funkcija jetre (metabolizam proteina, funkcija proizvodnje energije, funkcija detoksikacije, funkcija lučenja žuči, sadržaj masti).
 7. Žuč (serum globulin AG, bilirubini TBIL, DBIL,alkalna fosfataza ALP, serum bile acid-a TBA) Pankreas (insulin, polipeptid pankreasa, glukagon).
 8. Funkcije debelog creva (koeficijent funkcije peristaltike debelog creva, koeficijent absorpcije debelog creva, koef. crevnih bakterija, koef.intraluminalnog pritiska).
 9. Bubrezi (index urobilinogena, BUN, i td). Pluća (VC, TLC, RAM, sadžaj arterijskog kiseonika, …). Index rasta kostiju (alkalna fosfataza kostiju, osteokalcin, status zarastanja dugih i kratkih kostiju, status zarastanja hrskavice, epifizna linija).
 10. 10.Bolesti kostiju (dimenzija izbačenosti lumbalnih vlakana, stepen adhezije ramenog mišiča, granica cirkulacije udova, starenje i potrošnja ligamenata).
 11. 11.Koštana gustina (osteoklast koeficijent, količina izgubljenog kalcijuma, stepen hiperplazije, stepen osteoporoze…).
 12. 12.Reumatska oboljenja kostiju (stepen lumbalne kalcifikacije, stepen hiperplazije, koeficijent reumati, stepen cevikalne kalcifikacije, …)
 13. Šećer u krvi (stepen izlučivanja insulina, koeficijent šećera u krvi, koeficijent šećera u urinu GLL, koeficijent izlučivanja insulina…). Vitamini (A, B 1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E, K).
 14. Elementi u tragovima (selen, kalcijum, gvožđe, cink, fosfor, kalijum, magnezijum, bakar, kobalt, mangan, jod, nikal, fluor, molibden, vanadijum, kalaj, silicium, stroncium, boron).
 15. Aminokiseline (lizin, triptofan, metionin, treonin, izoleucin, leucin, valin, histidin, arginin).
 16. Teški metali (olovo, živa, kadmijum, hrom, arsen, antimon, talijum..).
 17. 17.Koenzimi (nikotinamid, biotin, pantotenska kiselina, folna kiselina, koenzim Q10, glutation)
 18. Fizičko stanje (mentalna sposobnost reagovanja, mentalna snaga, nedostatak vode, hipoksija, PH).
 19. Kolagen (oči, zubi, kosa i koža, endokrini sistem, cirkulatorni sistem, digestivni sistem, imuni sistem, motorički sistemi, mišično tkivo, metabolizam masti, detoksifikacija, reproduktivni sistem, nervni sis., skelet).
 20. Toksini (stimulativna pića, elektromagnetno zračenje, nikotin, pesticidi).
 21. Alergeni (index alergije na alkohol, polen, injekcije, hemijske proizvode, na boju, na prašinu, na dim, na farbu za kosu, životinjsku dlaku, na metalni nakit, na morsku hranu, na mleko).
 22. Prostata (stepen hiperplazije prostate, hipertropije, stepen kalcifikacije, sindrom prostatitisa).
 23. Muškost Urologija (testosteron, trnsmiter erekcije).
 24. Ginekologija (ženski hormoni, gonadotropin, prolaktin, progesteron, koeficijent vaginitisa, PID, koeficijent apendagitisa, koef. cervicitisa).
 25. Koža (index slobodnih radikala kože, index kolagena kože, index masnoće kože, index imuniteta kože, gubitak vlažnosti, index crvenog traga na koži, index elastičnosti, index melanina, index i stepen pegavosti, rošavosti).
 26. Endokrini sistem (index lučenja štitine žlezde, index paratiroidnog lučenja hormona, index lučenja adrenalne žlezde, index lučenja hipofize i epifize, index lučenja grudne žlezde, index lučenja muške polne žlezde – testisa i jajnika).
 27. Imuni sistem (index limfnih čvorova, index imuniteta krajnika, index koštane srži, slezine, index grudne žlezde, index imunoglobulina, respiratorni imunološki index, index imuniteta sluzokože, gastro-intestinalni imuni index).
 28. Analiza grudi (koef. hiperplazije, mlečnih žlezda, koef. akutnog mastitisa, koef. hroničnog mastitisa, koef. enokrine dikrasije, koef. adenoma dojke).
 29. Oči (kesice ispod očiju, kolagen – naborani kapci, tamni krugovi, limfna opstrukcija, opuštanje po vertikali, edemi, aktivnost ćelija oka, vizuelni zamor).
 30. Gojaznost (koeficijent abnormalnog metabolizma lipida, abnormalnosti braon masnog ktiva, hiperinsulinemije, abnormalnosti nukleusa hipotalamusa, abnormalnog sadržaja triglicerida).
 31. Spermatozoidi i sperma (zapremina, vreme likvifikacije, broj i stepen smtrnosti spermatozoida).
 32. Menstarualni ciklus (beta hormon, referentni protein, fibrinogen, brzina sedimentacije).

 

Aparat je vrlo pouzdan, predstavlja najsavremeniji i hardver i softver japanskih inženjera, no i pored toga se ovom analizom ne isključuju ultra zvuk, magnetna rezonanca, rengen, laboratorija…

 

 

Kako se pripremiti za pregled Quantum resonance magnetic analyzerom

 

Pre testiranja, da bi rezultati bili tačni 99,99% POŽELJNO JE :

 

 1. Ne piti vino, alkoholna pića i kafu, ne uzimati mineralno vitaminske dodatke i pokušajte ne uzimati lekove dva dana pre testiranja.(osim redovne terapije za hronične bolesti)
 2. Držite redovne životne navike i normalno spavajte po 8 sati dva dana pre testiranja.
 3. Nakon intenzivne aktivnosti, odmorite se 1-2 sata pre testiranja.
 4. Ispitivanje treba provesti u polu-postu, tj. na testiranje nemojte doći odmah posle ručka. Najmanje 2h treba da prođe od poslednjeg obroka.
 5. Odeća ne treba da vas steže i da nije previše topla, neka bude labava, ako imate kaiš otpustite ga.
 6. Uklonite metalni nakit, sat sa tela pre testiranja.
 7. Opustite se tokom držanja sonde u ruci, ne govorite i zadržite stabilno disanje tokom testiranja.

 

Šta nakon analiza kvantnog pregleda?

 

Pronalazak pravog uzroka oboljenja, pre nego što se manifestuje na fizičkom planu, uveliko pomaže u rešavanju zdravstvenih problema.

 

Prema očitanim rezultatima analize, ukoliko rezultati upućuju na određeni problem u organizmu, poželjno je uraditi odredjene medicinske preglede i analize u za to namenjenim medicinskim ustanovama.

Ukoliko želite da uradite Kvantnu analizu kompletnog organizma ili imate neka pitanja slobodno nas kontaktirajte.

POPUST ZA SVE ČLANOVE KLUBA

analizu obavlja doc.dr nauka u sportu